Những hình ảnh giải dị nhưng hết sức cao quý của Bác Hồ

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh giản dị và vô cùng cao quý của vị lãnh tụ Việt Nam và là một vĩ nhân thế giới. Người sẽ sống mãi trong tim của những người dân Việt Nam. Không những là một số ít người đương thời tại lúc bấy giờ mà Người còn rất tận tâm trong công cuộc giải phóng đất nước.
Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015), chúng ta cùng nhìn lại một vài bức ảnh lịch sử của Bác – người đã dành trọn cuộc đời vì nước vì dân. Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 1Cuộc đời của Bác qua những bức ảnh Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 2Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua (nước Pháp) tháng 12 năm 1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 3Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 4Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian Người dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang đàm phán chính thức với chính phủ Pháp ngày 31/5/1945. Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 5 Bác trong phòng làm việc của Người ở Phủ Chủ tịch năm 1946. Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 6 Người trở lại Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong một căn cứ ở chiến khu Việt Bắc. Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 7 Hình ảnh Bác thăm một xưởng công binh tại căn cứ Việt Bắc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 8 Bác Hồ nói với đại biểu các đơn vị tham dự hội nghị tổng kết Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950. Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 9Là người sáng lập và lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hồ Chủ tịch đã theo dõi mặt trận suốt thời gian chiến dịch Biên giới năm 1950. Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 10Hồ Chủ tịch làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951. Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 11Tại căn cứ Việt Bắc, Người và các đồng chí lãnh đạo Đảng đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ vào cuối năm 1953. Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 12Chân dung Hồ Chủ tịch sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 13

Mặc dù lo cho việc nước, nhưng Bác cũng không quên chăm lo, quan tâm tới cuộc sống người dân.

Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 14

Bác luôn động viên mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ”.

Ngắm hình những hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ - 15

Hồ Chủ tịch cầm nhịp hát bài “Đoàn kết”.